Manure-Scented Robin - Be Like Dad, Keep Kaleenasboy.

Juridisk hjälp

Posted Jan. 19, 2015, 11:10 p.m. By kaleenasboy

Våra advokater i Gävle ger dig en trygghet i dina domstolsförhandlingar. Det kan gälla affärsdomstolen till exempel. Vi har advokater med olika inriktning inom många olika områden och de biträder klienter med svensk och internationell affärsjuridik. De har gedigen kompetens inom näringslivet i Sverige och också på alla affärsjuridikens områden. För att få en uppfattning om vår verksamhet råder vi dig att läsa om några av våra fall på nätet där vi av naturliga skäl har utlämnat bindande information men ändå har tillräckligt för att du ska kunna förstå vår kompetens. Vi ser gärna att du kontaktar oss för ett förutsättningslöst samtal.